» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 101/2006 z dnia 29 września 2006 r. ws. powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie Nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat TarnogórskiSymbol: EO.0716-7/50/06

Zarządzenie nr 101/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 września 2006r.

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie
nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Tarnogórski.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 17 ust. 10 Uchwały nr XLV/437/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu zaopiniowania wniosków o nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Maria Rogocz - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
Gerda Ochman - przedstawiciel Rady Powiatu
Ryszard Posmyk - przedstawiciel Rady Powiatu
Małgorzata Durlak - reprezentant Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tarnowskich Górach
Teresa Folga - reprezentant NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej
Joanna Krywalska - reprezentant Związku Zawodowego „Rady Poradnictwa” Region Śląski
Beata Wiórek - reprezentant Związku Zawodowego Pracowników Dydaktycznych CKU.

§ 3

Komisję powołuje się na okres zaopiniowania złożonych wniosków.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-09

Wyświetleń: 1450

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-09

« POWRÓT

WYDRUK