» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 98/2006 z dnia 14 września 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 57/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2005 r. ws. powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w PCPR w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz komunikowaniu się ze środków PFRONSymbol: EO.0716-7/49/06

Zarządzenie Nr 98/2006
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 14 września 2006r.

zmieniające Zarządzenie Nr 57/2005  Starosty Tarnogórskiego z dnia    26 lipca 2005 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 57/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  zmienia się treść §1 pkt 1  w ten sposób, że skreśla się słowa: „Henryk Łatowski – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach” i zastępuje je słowami: „Marzena Łaniewska – pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach”

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. Osób  Niepełnosprawnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-09-19

Wyświetleń: 1427

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-09-19

« POWRÓT

WYDRUK