» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 86/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/45/06

ZARZĄDZENIE Nr  86/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 17 SIERPNIA 2006R.

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r., z późn. zm.) oraz art. 1042 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z 1998r., z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W załączniku do Zarządzenia nr 26/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pt.: „Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach” zmienionego Zarządzeniem Nr 12/2004 z dnia 29 stycznia 2004r., Zarządzeniem Nr 35/2004  z dnia 29 kwietnia 2004r., Zarządzeniem Nr 71/2004 z dnia 3 września 2004r. oraz Zarządzeniem Nr 18/2005 z dnia 14 lutego 2005r. – wprowadza się następującą zmianę:

1.  §18 otrzymuje brzmienie:
„§18 Pracownik potwierdza rozpoczęcie i zakończenie pracy na liście obecności, znajdującej się na portierni oraz w innych komórkach organizacyjnych wskazanych przez Biuro Kadr.”

§2

Pozostałe postanowienia załączników do Zarządzenia nr 26/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zmienionego Zarządzeniem Nr 12/2004 z dnia 29 stycznia 2004r., Zarządzeniem Nr 35/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r., Zarządzeniem Nr 71/2004 z dnia 3 września 2004r. oraz Zarządzeniem Nr 18/2005 z dnia 14 lutego 2005r. nie ulegają zmianie.

§3

Postanowienia zarządzenia wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-08-18

Wyświetleń: 1379

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-08-18

« POWRÓT

WYDRUK