» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 77/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w referacie ds. Ekonomicznych w Wydziale Edukacji i Kultury FizycznejSymbol: EO.0716-7/41/06

ZARZĄDZENIE NR 77/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 30 CZERWCA 2006R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 29 grudnia 2005r. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora
w Referacie ds. Ekonomicznych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Maria Rogocz - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
  Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
  Rudolf Sobczyk - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji 

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko inspektora w Referacie ds. Ekonomicznych w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-07-19

Wyświetleń: 1072

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-07-19

« POWRÓT

WYDRUK