» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 67/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. ws. powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznawanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie TarnogórskimSymbol: EO.0716-7/37/06

Zarządzenie nr 67/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 2 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznawanie nagród uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.); art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. nr 256 z 2004 r. z późn. zm.) oraz pkt 7 i 8 Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu rozpatrzenia złożonych przez dyrektorów szkół wniosków o przyznanie nagród Starosty Powiatu Tarnogórskiego uczniom szkół i placówek oświatowych w Powiecie Tarnogórskim.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący:      Józef Korpak, Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: Elżbieta Susek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
                              Teresa Herman, doradca metodyczny religii
                              Gerda Ochman, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
                              Ryszard Posmyk, Członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Komisję powołuje się na okres rozpatrzenia złożonych wniosków w roku szkolnym 2005/2006.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-08

Wyświetleń: 1782

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-08

« POWRÓT

WYDRUK