» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 66/2006 z dnia 19 maja 2006 r. ws. wprowadzenia w życie regulaminu przetargów na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu PaństwaSymbol: EO.0716-7/37/06

Zarządzenie nr 66/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przetargów na sprzedaż i oddawanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie § 46, pkt 2, lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Regulamin przetargów i rokowań na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste o treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 31/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-08

Wyświetleń: 1165

Załączniki:
1) Regulamin Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-06-08, Pobrań: 1877, Typ: DOC, Rozmiar: 120 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-08

« POWRÓT

WYDRUK