» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 63/2006 z dnia 23 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.Symbol: EO.0716-7/35/06

ZARZĄDZENIE NR 63/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 23 maja 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 19, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w pkt. 1 Załącznika Nr 6 do  Zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Wydział Organizacyjny
Ilość etatów: 28 
Naczelnik: 1   
1.1. Kancelaria (EO/K) – 4
1.2. Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu (EO/Z) - 6
1.2.1. Główny Specjalista – 1
1.2.2. Zespół - 5
1.3. Zespół ds. Obsługi Urzędu (EO/E) -  7
1.3.1. Główny Specjalista – 1
1.3.2. Zespół - 6
1.4. Zespół ds. Obywatelskich (EO/O) – 3
1.5. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (EO/ZP) – 2
1.5.1.  Główny Specjalista - 2
1.6. Stanowisko ds. Informatyzacji (EO/I) – 4
1.7. Specjalista ds. BHP (EO/BHP) – 1
Wydział realizuje zadania określone w § 73 Regulaminu Organizacyjnego.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1219

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK