» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 57/2006 z dnia 12 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 104/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dn. 30 grudnia 2005 r.Symbol: EO.0716-7/35/06

ZARZĄDZENIE NR 57/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA  12 maja 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 55, ust 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w § 2 Zarządzenia nr 104/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
1. pkt. 1 ppkt. e) otrzymuje brzmienie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego,
2. w pkt.6 wykreśla się ppkt. d) a ppkt.  e) i f) otrzymują numerację d) i e).

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

1. W zakresie § 1, pkt. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W zakresie § 1, pkt. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2006 r

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1176

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK