» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 54/2006 z dnia 5 maja 2006 r. ws. obiegu informacji i decyzji w relacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Gminne Centra ReagowaniaSymbol: EO.0716-7/33/06

Zarządzenie nr 54/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 05.05.2006r.

w sprawie systemu obiegu informacji i decyzji w relacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Gminne Centra Reagowania.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001roku z późniejszymi zmianami), art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 roku) oraz § 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215, poz. 1818 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam jednolity system obiegu informacji i decyzji w relacji Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach - Gminne Centra Reagowania oparty na:
1. Łączności telefonicznej stacjonarnej.
2. Łączności telefonicznej w systemie "CENTREX".
3. Łączności komórkowej.
4. Sieci radiowej, w tym radiokomunikacyjnej sieci kierowania Wojewody.
5. Łączności faksowej.
6. Poczcie elektronicznej.
7. Radiowych systemach uruchamiania syren.

§ 2

Ustalam jednolite formy wymiany informacji w relacji jak w § 1 w postaci:
1. Krótkich informacji sytuacyjnych.
2. Kart zdarzeń.
3. Meldunków.
4. Raportów odbudowy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służb, Straży i Reagowania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1191

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK