» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 50/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia czasu pracy w 2006 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/29/06

Zarządzenie nr 50/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 19 kwietnia 2006r.

w sprawie: ustalenia czasu pracy w 2006 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
oraz § 15 Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Zarządzenie nr 26/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2003r. ze zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w miesiącu maju 2006r. będą zwolnieni z obowiązku odpracowania jednego ze świąt występujących w jednym tygodniu tj. 1 i 3 maja 2006r.
2. W związku ze świętami przypadającymi w dniach 25 i 26 grudnia 2006r. wyznaczam dzień 30 grudnia 2006r. dniem pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
3. W związku z tym, iż dzień 11 listopada 2006r. przypada w sobotę, odbiór dnia wolnego przez pracowników Starostwa Powiatowego nastąpi w dniu 30 grudnia 2006r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 106/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-25

Wyświetleń: 1080

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-25

« POWRÓT

WYDRUK