» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 48/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. ws. sprawie zmiany zarządzenia 52/2005 z dnia 6 lipca 2005 ws. sposobu udostępniania informacji publicznejSymbol: EO.0716-7/27/06

Zarządzenie nr 48/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 10 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Skreśla się w całości treść § 6 zarządzenia nr 52/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Wyświetleń: 1075

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11

« POWRÓT

WYDRUK