» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 37/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ws. wprowadzenia zmian w treści załączników Nr 1-5 do Zarządzenia nr 96/2005 Starosty Powiatu Tarn. z dn. 2 gru. 2005 r.Symbol: EO.0716-7/23/06

Zarządzenie Nr 37/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w treści załączników Nr 1-5 do Zarządzenia Nr 96/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 grudnia 2005r.

Na podstawie art.34 ust.1 oraz art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                                 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., nr 142 poz.1592, z późn. zm.) w związku                      z art.94 pkt.9 kodeksu pracy

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Tabela "Profil dla oceny końcowej" zawarta w załącznikach Nr 1-5 do Zarządzenia Nr 96/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2  grudnia 2005r. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

 Profil dla oceny końcowej

 1

 2

 3

 4

 5

 Liczba punktów

 =< 1,5

 1,6 - 2,5

2,6 - 3,5 

 3,6 - 4,5

 => 4,6

2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-04-11

Wyświetleń: 1151

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11

« POWRÓT

WYDRUK