» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 35/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ws. powołania Komisji rozpatrzenia ofert złożonych w konkursach w ramach I Tarnogórskiego Forum OświatowegoSymbol: EO.0716-7/21/06

Zarządzenie nr 35/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 8 marca 2006

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursach w ramach
I Tarnogórskiego Forum Oświatowego

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.), w związku z § 46 ust. 1 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach) oraz stanowiskiem Zarządu Powiatu z dnia z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji I Tarnogórskiego Forum Oświatowego

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu rozpatrzenia złożonych ofert w konkursach organizowanych w ramach I Tarnogórskiego Forum Oświatowego:
- Konkursu na najlepszy projekt edukacyjno-środowiskowy
- Konkursu na najciekawsze zajęcia pozalekcyjne.
- Konkursu na najciekawsze stoisko wystawowe I Tarnogórskiego Forum Oświatowego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący: Józef Korpak, Starosta Tarnogórski
Członkowie Komisji: Maria Rogocz, Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
      Gerda Ochman, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
      Elżbieta Susek, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
      Damian Stadler, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej

§ 3

Komisję powołuje się na okres rozpatrzenia złożonych ofert w konkursach wymienionych w § 1.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Edukacji
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-03-14

Wyświetleń: 1251

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-03-14

« POWRÓT

WYDRUK