» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 25/2006 z dnia 13 lut. 2006 r. ws. zmiany zarządz. nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarn. z dn. 30 gru. 2005 r. ws. wprowadzenia w życie Reg. OrganizacyjnegoSymbol: EO.0716-7/17/06

ZARZĄDZENIE NR 25/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 13 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 19, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w pkt. 3 Załącznika Nr 6 do  Zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
"3. Wydział Komunikacji
Ilość etatów: 17
Naczelnik: 1
3.1. Zespół ds. Pojazdów (EK/P) - 11
3.2. Zespół ds. Kierowców (EK/K) - 5
Wydział  realizuje zadania określone w § 75 Regulaminu Organizacyjnego."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-23

Wyświetleń: 1044

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-23

« POWRÓT

WYDRUK