» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 11/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ws. uchylenia zarządzeń Starosty Powiatu Tarnogórskiego: nr 51/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nr 82/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany składu zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołanego zarządzeniem nr 51/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2005 r.Symbol: EO.0716-7/8/06

ZARZĄDZENIE NR 11/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń Starosty Powiatu Tarnogórskiego: nr 51/2005 z dnia
29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nr 82/2005 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany składu zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołanego zarządzeniem nr 51/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2005 r.

na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 46 pkt 2, lit b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Uchyla się zarządzenie nr 51/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Uchyla się zarządzenie nr 82/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia
21 października 2005 r. w sprawie zmiany składu zespołu ds. oceny merytorycznej
i formalnej wniosków dotyczących dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołanego zarządzeniem nr 51/2005 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 czerwca 2005 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: PCPR
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1201

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK