» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XXVI w dniu 15.12.2020r.

Tytuł:  uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXVI/238/2020

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/237/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) XXVI/237/2020

Data wprowadzenia: 2021-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/234/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Załączniki:
1) XXVI/234/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028

Załączniki:
1) XXVI/235/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/240/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXVI/240/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/239/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok

Załączniki:
1) XXVI/239/2020
2) tekst ujednolicony uchwały nr XVIII/181/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/245/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XXVI/245/2020
2) tekst ujednolicony uchwały nr I/15/2018

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XXVI/236/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/241/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021rok

Załączniki:
1) XXVI/241/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/242/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021rok,

Załączniki:
1) XXVI/242/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/243/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Załączniki:
1) XXVI/243/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVI/244/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XXVI/244/2020

Data wprowadzenia: 2020-12-18

WIĘCEJ »