» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 24 lipca 2006 roku

Tytuł:  Uchwała nr 242/1657/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: przekazania w formie darowizny mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, znajdującego się we władaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie, na rzecz Województwa Śląskiego.

Symbol: 242/1657/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1656/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Symbol: 242/1656/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1655/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: zakończenia okresu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno- Ekonomicznych w Kaletach Panu Tadeuszowi Badora.

Symbol: 242/1655/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1654/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach Pani Cecylii Imielskiej-Ciura.

Symbol: 242/1654/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1653/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 210/1417/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach Panu Tadeuszowi Badora.

Symbol: 242/1653/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1652/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLV/437/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 242/1652/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1651/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: 242/1651/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 242/1650/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej zagwarantowania środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: 242/1650/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 241/1649/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej zagwarantowania środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn.: „Modernizacja Pododdziału Położniczego z Oddziałem Noworodkowym i Zespołem Porodowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: 242/1649/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-28

WIĘCEJ »