» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2020 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2020 roku

Tytuł:  Uchwała nr 135/742/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 – 2028

Symbol: 135/742/2020

Załączniki:
1) 135/742/2020
2) 135/742/2020
3) załącznik do uchwały 135/742/2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 135/741/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 135/741/2020

Załączniki:
1) 135/741/2020
2) 135/741/2020
3) załącznik do uchwały 135/741/2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 135/740/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020 rok

Symbol: 135/740/2020

Załączniki:
1) 135/740/2020
2) 135/740/2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 135/739/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok

Symbol: 135/739/2020

Załączniki:
1) 135/739/2020
2) 135/739/2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 135/738/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2026”

Symbol: 135/738/2020

Załączniki:
1) 135/738/2020
2) 135/738/2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 135/737/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 135/737/2020

Załączniki:
1) 135/737/2020
2) 135/737/2020
3) załącznik do uchwały 135/737/2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »