» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 236/1627/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 236/1627/2006

Data wprowadzenia: 2006-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1628/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pana Józefa Korpaka do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S. A. w Krupskim Młynie

Symbol: 236/1628/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1625/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielenia stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2006/2007.

Symbol: 236/1625/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1624/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektu pn. „Spora szansa dla uczniów” na stypendia dla uczniów zamieszkujących tereny wiejskie i uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 236/1624/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1623/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielenia stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa dla studentów zamieszkujących teren Powiatu Tarnogórskiego w roku akademickim 2006/2007 pod nazwą „Szansa dla studentów”.

Symbol: 236/1623/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 236/1622/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa pn. „Szansa dla studentów” na rok akademicki 2006/2007.

Symbol: 236/1622/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »