» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 234/1615/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice w latach 2006 - 2007.

Symbol: 234/1615/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1614/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w latach 2006 - 2007.

Symbol: 234/1614/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1613/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zakup tokarek sterowanych numerycznie wraz z osprzętem oraz centrum obróbkowego do tokarki wraz z osprzętem dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Symbol: 234/1613/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1612/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację istniejącej auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Symbol: 234/1612/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1610/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał LI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 234/1610/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1609/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Krupskim Młynie przy ul. J. Krasickiego 4, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 234/1609/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1608/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: 234/1608/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1604/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Nakle Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 234/1604/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1603/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 234/1603/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 234/1602/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 234/1602/2006

Data wprowadzenia: 2006-06-30

WIĘCEJ »