» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Sprawozdawczość » 2018 rok » Sprawozdania finansowe

Tytuł:  Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa oraz informacja dodatkowa za rok 2018

Załączniki:
1) Wyciąg z danych zawartych w załączniku -Informacja dodatkowa oraz informacja dodatkowa za rok 2018
2) Informacja dodatkowa za 2018 rok

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.

Załączniki:
1) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ) sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy ) sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

Załączniki:
1) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »