» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja V w dniu 27.03.2019r.

Tytuł:  uchwała nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

Załączniki:
1) V/70/2019
2) V/70/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/72/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) V/72/2019
2) V/72/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/71/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) V/71/2019
2) V/71/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/73/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.F. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) V/73/2019
2) V/73/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/69/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w 2018 roku

Załączniki:
1) V/69/2019
2) V/69/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr V/68/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za rok 2018 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,

Załączniki:
1) V/68/2019
2) V/68/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-04-01

WIĘCEJ »