» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2019

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.12.1.2019

Data dokumentu: 2020-02-04

Data wprowadzenia: 2020-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty w Tarnowskich Górach (kontrola Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach)

Symbol: KNT.1711.12.2.2019

Data dokumentu: 2020-01-29

Data wprowadzenia: 2020-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych

Symbol: KNT.1711.13.2019

Data dokumentu: 2020-01-13

Data wprowadzenia: 2020-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.10.2019

Data dokumentu: 2019-08-07

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

Symbol: KNT.1711.6.1.2019

Data dokumentu: 2019-07-09

Data wprowadzenia: 2019-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty (kontrola I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej)

Symbol: KNT.1711.6.2.2019

Data dokumentu: 2019-07-04

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty (kontrola Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli)

Symbol: KNT.1711.4.2.2019

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli

Symbol: KNT.1711.4.1.2019

Data dokumentu: 2019-05-13

Data wprowadzenia: 2019-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Symbol: KNT.1711.3.2019

Data dokumentu: 2019-02-22

Data wprowadzenia: 2019-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.1.2019

Data dokumentu: 2019-02-07

Data wprowadzenia: 2019-02-11

WIĘCEJ »
POWRÓT