» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2019 rok

Tytuł:  Kontrola planowania i realizacji wydatków budżetowych w zakresie dróg powiatowych (działy 600 oraz 900) za 2018 rok i I półrocze 2019 roku - 27 sierpnia-30 września 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2018 rok - 16 maja-10 czerwca 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola dotycząca działań podjętych przez Wydział Edukacji w zakresie optymalizacji wydatków oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania i rozliczania subwencji w latach 2011-2015 - 4-30 kwietnia 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 04.04.2017r. do 31.12.2018r. - 5 lutego-29 marca 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola w zakresie przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa w latach 2015-2018 - 14 stycznia-28 lutego 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »