» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - VI kadencja » Kazimierz Gwóźdź - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

Tytuł:  Interpelacje i zapytania

Załączniki:
1) interpelacja nr 13 z dnia 12.02.2019 r.
2) interpelacja nr 14 z dnia 12.02.2019 r.
3) interpelacja nr 15 z dnia 12.02.2019 r.
4) interpelacja nr 16 z dnia 05.02.2019 r.
5) interpelacja nr 17 z dnia 11.02.2019 r.
6) interpelacja nr 18 z dnia 12.02.2019 r.
7) interpelacja nr 19 z dnia 12.02.2019 r.
8) interpelacja nr 20 z dnia 11.02.2019 r.
9) interpelacja nr 21 z dnia 11.02.2019 r.
10) odpowiedź na interpelację nr 13 z dnia 12.02.2019 r.
11) odpowiedź na interpelację nr 14 z dnia 12.02.2019 r.
12) odpowiedź na interpelację nr 15 z dnia 12.02.2019 r.
13) odpowiedź na interpelację nr 16 z dnia 05.02.2019 r.
14) odpowiedź na interpelację nr 17 z dnia 11.02.2019 r.
15) odpowiedź na interpelację nr 18 z dnia 12.02.2019 r.
16) odpowiedź na interpelację nr 19 z dnia 12.02.2019 r.
17) odpowiedź na interpelację nr 20 z dnia 11.02.2019 r.
18) odpowiedź na interpelację nr 21 z dnia 11.02.2019 r.
19) interpelacja nr 15 z dnia 19.03.2019 r.
20) interpelacja nr 17 z dnia 19.03.2019 r.
21) zapytanie nr 27 z dnia 19.03.2019 r.
22) odpowiedź na interpelację nr 15 z dnia 19.03.2019 r.
23) odpowiedź na interpelację nr 17 z dnia 19.03.2019 r.
24) odpowiedź na zapytanie nr 27 z dnia 19.03.2019 r.
25) zapytania nr 15 z dnia 07.05.2019 r.
26) zapytanie nr 16 z dnia 07.05.2019 r.
27) interpelacja nr 17 z dnia 07.05.2019 r.
28) interpelacja nr 17 z dnia 07.05.2019 r.
29) interpelacja nr 27 z dnia 07.05.2019 r.
30) zapytanie nr 41 z dnia 07.05.2019 r.
31) interpelacja nr 42 z dnia 07.05.2019 r.
32) interpelacja nr 43 z dnia 07.05.2019 r.
33) odpowiedź na interpelację nr 17 i zapytanie nr 15 z dnia 07.05.2019 r.
34) odpowiedź na interpelację nr 17 z dnia 07.05.2019 r.
35) odpowiedź na zapytanie nr 16 z dnia 07.05.2019 r.
36) odpowiedź na interpelację nr 27 z dnia 07.05.2019 r.
37) odpowiedź na zapytanie nr 41 z dnia 07.05.2019 r.
38) odpowiedź na interpelację nr 42 z dnia 07.05.2019 r.
39) odpowiedź na interpelację nr 43 z dnia 07.05.2019 r.
40) interpelacja nr 15 z dnia 11.07.2019 r.
41) interpelacja nr 17 z dnia 14.07.2019 r.
42) interpelacja nr 28 z dnia 11.07.2019 r.
43) interpelacja nr 41 z dnia 11.07.2019 r.
44) interpelacja nr 42 z dnia 11.07.2019 r.
45) interpelacja nr 43 z dnia 11.07.2019 r.
46) interpelacja nr 55 z dnia 14.07.2019 r.
47) odpowiedzi na interpelacje nr 15 oraz nr 17 z dnia 11.07.2019 r.
48) odpowiedź na interpelację nr 27 z dnia 11.07.2019 r.
49) odpowiedź na interpelację nr 41 z dnia 11.07.2019 r.
50) odpowiedź na interpelację nr 42 z dnia 11.07.2019 r.
51) odpowiedź na interpelację nr 43 z dnia 11.07.2019 r.
52) odpowiedź na interpelację nr 55 z dnia 14.07.2019 r.
53) interpelacja nr 15 z dnia 27.11.2019 r.
54) zapytanie nr 20 z dnia 27.11.2019 r.
55) interpelacja nr 21 z dnia 27.11.2019 r.
56) zapytanie nr 41 z dnia 27.11.2019 r.
57) zapytanie nr 69 z dnia 27.11.2019 r.
58) interpelacja nr 70 z dnia 27.11.2019 r.
59) interpelacja nr 71 z dnia 27.11.2019 r.
60) odpowiedź na interpelację nr 15 z dnia 27.11.2019 r.
61) odpowiedź na interpelację nr 20 z dnia 27.11.2019 r.
62) odpowiedź na interpelację nr 21 z dnia 27.11.2019 r.
63) odpowiedź na interpelację nr 41 z dnia 27.11.2019 r.
64) odpowiedź na interpelację nr 69 z dnia 27.11.2019 r.
65) odpowiedź na interpelację nr 70 z dnia 27.11.2019 r.
66) odpowiedź na interpelację nr 71 z dnia 27.11.2019 r.
67) zapytanie nr 15 z dnia 28.01.2020 r.
68) zapytanie nr 20 z dnia 28.01.2020 r.
69) interpelacje nr 21 z dnia 28.01.2020 r.
70) interpelacja nr 41 z dnia 28.01.2020 r.
71) interpelacja nr 42 z dnia 28.01.2020 r.
72) interpelacja nr 18 z dnia 31.01.2020 r.
73) interpelacja nr 55 z dnia 31.01.2020 r.
74) interpelacja nr 9 z dnia 31.01.2020 r.
75) interpelacja nr 10 z dnia 31.01.2020 r.
76) odpowiedź na zapytanie nr 15 z dnia 28.01.2020 r.
77) odpowiedź na zapytanie nr 20 z dnia 28.01.2020 r.
78) odpowiedzi na interpelacje nr 21 z dnia 28.01.2020 r.
79) odpowiedź na interpelację nr 41 z dnia 28.01.2020 r.
80) odpowiedź na interpelację nr 42 z dnia 28.01.2020 r.
81) odpowiedź na interpelację nr 18 z dnia 31.01.2020 r.
82) odpowiedź na interpelację nr 55 z dnia 31.01.2020 r.
83) odpowiedź na interpelację nr 9 z dnia 31.01.2020 r.
84) odpowiedź na interpelację nr 10 z dnia 31.01.2020 r.
85) zapytanie nr 16 z dnia 25.02.2020 r.
86) interpelacja nr 17 z dnia 27.02.2020 r.
87) interpelacja nr 14 z dnia 09.03.2020 r.
88) interpelacja nr 18 z dnia 09.03.2020 r.
89) interpelacje nr 21 z dnia 09.03.2020 r.
90) odpowiedź na zapytanie nr 16 z dnia 25.02.2020 r.
91) odpowiedź na interpelację nr 17 z dnia 27.02.2020 r.
92) odpowiedź na interpelację nr 14 z dnia 09.03.2020 r.
93) odpowiedź na interpelację nr 18 z dnia 09.03.2020 r.
94) odpowiedź na interpelacje nr 21 z dnia 09.03.2020 r.
95) interpelacja nr 14 z dnia 04.05.2020 r.
96) zapytanie nr 18 z dnia 04.05.2020 r.
97) zapytanie nr 20 z dnia 04.05.2020 r.
98) interpelacja nr 18 z dnia 04.05.2020 r.
99) zapytanie nr 9 z dnia 04.05.2020 r.
100) zapytanie nr 41 z dnia 11.05.2020 r.
101) zapytanie nr 42 z dnia 11.05.2020 r.
102) interpelacja nr 55 z dnia 11.05.2020 r.
103) interpelacja nr 22 z dnia 11.05.2020 r.
104) odpowiedź na interpelację nr 14 z dnia 04.05.2020 r.
105) odpowiedź na zapytanie nr 18 z dnia 04.05.2020 r.
106) odpowiedź na zapytanie nr 20 z dnia 04.05.2020 r.
107) odpowiedź na zapytanie nr 9 z dnia 04.05.2020 r.
108) odpowiedź na interpelację nr 18 z dnia 04.05.2020 r.
109) zapytanie nr 21 z dnia 20.05.2020 r.
110) interpelacja nr 23 z dnia 20.05.2020 r.
111) odpowiedź na zapytanie nr 41 z dnia 11.05.2020 r.
112) odpowiedź na zapytanie nr 42 z dnia 11.05.2020 r.
113) odpowiedź na interpelacja nr 55 z dnia 11.05.2020 r.
114) odpowiedź na interpelacja nr 22 z dnia 11.05.2020 r.
115) odpowiedź na zapytanie nr 21 z dnia 20.05.2020 r.
116) odpowiex na interpelacje nr 23 z dnia 20.05.2020 r.
117) zapytanie nr 20 z dnia 20.06.2020 r.
118) interpelacja nr 9 z dnia 27.05.2020 r.
119) odpowiedź na zapytanie nr 20 z dnia 20.06.2020 r.
120) odpowiedź na interpelację nr 9 z dnia 27.05.2020 r.
121) interpelacja nr 10 z dnia 30.06.2020 r.
122) interpelacja nr 30 z dnia 30.06.2020 r.
123) odpowiedź na interpelację nr 10 z dnia 30.06.2020 r.
124) odpowiedź na interpelację nr 30 z dnia 30.06.2020 r.

Data wprowadzenia: 2020-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2018-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kadencja: radny I, II, IV, V i VI kadencji

Data wprowadzenia: 2018-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Członek komisji

Data wprowadzenia: 2018-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oświadczenia majątkowe

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
2) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2019
3) oświadczenie majątkowe składane do 31.05.2020

Data wprowadzenia: 2018-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wybory do Rady Powiatu - VI kadencja

Data wprowadzenia: 2018-11-22

WIĘCEJ »