» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 listopada 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 336/1474/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: udzielenia Marcie Szymik - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łubiu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 336/1474/2018

Załączniki:
1) 336/1474/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1473/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Tworogu

Symbol: 336/1473/2018

Załączniki:
1) 336/1473/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1472/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Kaletach

Symbol: 336/1472/2018

Załączniki:
1) 336/1472/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1471/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmującego powierzenie prowadzenia punktu w Świerklańcu

Symbol: 336/1471/2018

Załączniki:
1) 336/1471/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1470/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/386/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 336/1470/2018

Załączniki:
1) 336/1470/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1469/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 336/1469/2018

Załączniki:
1) 336/1469/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1468/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał LVI sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 336/1468/2018

Załączniki:
1) 336/1468/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 336/1467/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krupski Młyn

Symbol: 336/1467/2018

Załączniki:
1) 336/1467/2018

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »