» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 330/1455/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Symbol: 330/1455/2018

Załączniki:
1) 330/1455/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1454/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 330/1454/2018

Załączniki:
1) 330/1454/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1453/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 330/1453/2018

Załączniki:
1) 330/1453/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1452/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 330/1452/2018

Załączniki:
1) 330/1452/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1451/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnogórskiego za rok szkolny 2017/2018

Symbol: 330/1451/2018

Załączniki:
1) 330/1451/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1450/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w sołectwie Tąpkowice w obrębie ul. Gen. Maczka, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Młynarza

Symbol: 330/1450/2018

Załączniki:
1) 330/1450/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1449/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie udzielenia Agnieszce Jochlik - inspektorowi w Wydziale Strategii i Rozwoju pełnomocnictwa do udziału w pracach Zespołu Koordynacji Projektu odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne projektu pn. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 działanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: 330/1449/2018

Załączniki:
1) 330/1449/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1448/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie udzielenia Agnieszce Brzusce - inspektorowi w Wydziale Strategii i Rozwoju pełnomocnictwa do udziału w pracach Zespołu Koordynacji Projektu odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne projektu pn. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 działanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: 330/1448/2018

Załączniki:
1) 330/1448/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1447/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie udzielenia Justynie Schmidt - Łakomy - zastępcy naczelnika w Wydziale Strategii i Rozwoju pełnomocnictwa do udziału w pracach Zespołu Koordynacji Projektu odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne projektu pn. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 działanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Symbol: 330/1447/2018

Załączniki:
1) 330/1447/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 330/1446/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 330/1446/2018

Załączniki:
1) 330/1446/2018

Data dokumentu: 2018-10-19

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »