» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 i 16 października 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 329/1445/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 324/1422/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września w sprawie udzielenia upoważnienia Andrzejowi Jochlikowi - kierownikowi Działu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 329/1445/2018

Załączniki:
1) 329/1445/2018

Data dokumentu: 2018-10-16

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1444/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 324/1421/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 września w sprawie udzielenia upoważnienia Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 329/1444/2018

Załączniki:
1) 329/1444/2018

Data dokumentu: 2018-10-16

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1443/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Symbol: 329/1443/2018

Załączniki:
1) 329/1443/2018

Data dokumentu: 2018-10-16

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1442/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Ożarowice

Symbol: 329/1442/2018

Załączniki:
1) 329/1442/2018

Data dokumentu: 2018-10-15

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1441/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał LIV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 329/1441/2018

Załączniki:
1) 329/1441/2018

Data dokumentu: 2018-10-15

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1440/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019 w formie budżetu partycypacyjnego

Symbol: 329/1440/2018

Załączniki:
1) 329/1440/2018

Data dokumentu: 2018-10-15

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 329/1439/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: 329/1439/2018

Załączniki:
1) 329/1439/2018

Data dokumentu: 2018-10-15

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »