» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 października 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 326/1434/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 326/1434/2018

Załączniki:
1) 326/1434/2018

Data dokumentu: 2018-10-01

Data wprowadzenia: 2018-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1433/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 326/1433/2018

Załączniki:
1) 326/1433/2018

Data dokumentu: 2018-10-01

Data wprowadzenia: 2018-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1432/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 294/1277/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: 326/1432/2018

Załączniki:
1) 326/1432/2018

Data dokumentu: 2018-10-01

Data wprowadzenia: 2018-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1431/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 października 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Symbol: 326/1431/2018

Załączniki:
1) 326/1431/2018

Data dokumentu: 2018-10-01

Data wprowadzenia: 2018-10-12

WIĘCEJ »