» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 311/1355/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej w celu ustalenia ostatecznej listy projektów zgłoszonych do realizacji w formie budżetu partycypacyjnego na rok 2019, poddanych pod głosowanie społeczne.

Symbol: 311/1355/2018

Załączniki:
1) 311/1355/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1354/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 311/1354/2018

Załączniki:
1) 311/1354/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1353/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 310/1343/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 311/1353/2018

Załączniki:
1) 311/1353/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1352/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Joannie Stomskiej - Dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: 311/1352/2018

Załączniki:
1) 311/1352/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1351/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Mariuszowi Sroce - Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: 311/1351/2018

Załączniki:
1) 311/1351/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1350/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jolancie Ploteckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 311/1350/2018

Załączniki:
1) 311/1350/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1349/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 311/1349/2018

Załączniki:
1) 311/1349/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1348/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Barbarze Gierak - Pawlak - Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 311/1348/2018

Załączniki:
1) 311/1348/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 311/1347/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zobowiązania dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym do wdrożenia procedury dotyczącej wprowadzania i przekazywania danych do Bazy Danych Systemu Informacji Oświatowej

Symbol: 311/1347/2018

Załączniki:
1) 311/1347/2018

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »