» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Oświadczenia majątkowe podlegajace publikacji » Oświadczenia majątkowe w 2018 » radni Powiatu Tarnogórskiego

Tytuł:  Cichosz Przemysław

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Krok Piotr

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
2) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania - korekta

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Maligłówka Artur

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Mączyński Maciej

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
2) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania - korekta

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Mrachacz Paweł

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nowak Sebastian

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oleś Monika

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Piasecki Krzysztof

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ptak Eugeniusz

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sykosz Anna

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchański Jan

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wysypoł Dariusz

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Baron Adam

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Burdziak Józef

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Chmiel Adam

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Czapla Jarosław

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
4) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji - korekta
5) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania - korekta

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Elwart Andrzej

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Galios Lucjan

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Gryc Jan

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Gwóźdź Kazimierz

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Jochlik Gustaw

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Korpak Józef

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kosmala Krystyna

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kowolik Stanisław

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kupny Mariusz

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Łoziński Krzysztof

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Morawiec Adam

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ożga Maria

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Parys Marcin

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Słodczyk Jerzy

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sporoń Michał

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji - korekta
4) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Szukalski Marian

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018 - korekta

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ślepaczuk Jarosław

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Torbus Stanisław

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018 - korekta
4) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Trzęsiok Krystyna

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
3) oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wieczorek Stanisław

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wilk Sławomir

Załączniki:
1) oświadczenie majątkowe składane do 30.04.2018
2) oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »