» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 303/1318/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych

Symbol: 303/1318/2018

Załączniki:
1) 303/1318/2018

Data dokumentu: 2018-06-18

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 303/1317/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 303/1317/2018

Załączniki:
1) 303/1317/2018

Data dokumentu: 2018-06-18

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 303/1316/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne użyczenie nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Symbol: 303/1316/2018

Załączniki:
1) 303/1316/2018

Data dokumentu: 2018-06-18

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 303/1315/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu nr 2 położonego przy ul. Park 6 w Brynku, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

Symbol: 303/1315/2018

Załączniki:
1) 303/1315/2018

Data dokumentu: 2018-06-18

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »