» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 czerwca 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 301/1310/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 228/967/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 301/1310/2018

Załączniki:
1) 301/1310/2018

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1309/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wojciechowi Łempickiemu - Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu pn.: "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 301/1309/2018

Załączniki:
1) 301/1309/2018

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1308/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego 2017 rok

Symbol: 301/1308/2018

Załączniki:
1) 301/1308/2018

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1307/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu ""Teraz MY"" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Symbol: 301/1307/2018

Załączniki:
1) 301/1307/2018

Data dokumentu: 2018-06-07

Data wprowadzenia: 2018-06-15

WIĘCEJ »