» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 297/1298/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok

Symbol: 297/1298/2018

Załączniki:
1) 297/1298/2018

Data dokumentu: 2018-05-21

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 297/1297/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 297/1297/2018

Załączniki:
1) 297/1297/2018

Data dokumentu: 2018-05-21

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 297/1296/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 297/1296/2018

Załączniki:
1) 297/1296/2018

Data dokumentu: 2018-05-21

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 297/1295/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica

Symbol: 297/1295/2018

Załączniki:
1) 297/1295/2018

Data dokumentu: 2018-05-21

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 297/1294/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 127/596/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Miedarach ul. Zamkowa 7 z późn. zm.

Symbol: 297/1294/2018

Załączniki:
1) 297/1294/2018

Data dokumentu: 2018-05-21

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 297/1293/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 297/1293/2018

Załączniki:
1) 297/1293/2018

Data dokumentu: 2018-05-21

Data wprowadzenia: 2018-05-25

WIĘCEJ »