» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole innych podmiotów » Rok 2018

Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Żak" i Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.15.2018

Data dokumentu: 2019-03-04

Data wprowadzenia: 2019-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Zespole Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie

Symbol: KNT.1711.13.2018

Data dokumentu: 2018-12-03

Data wprowadzenia: 2018-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Oddział Tarnowskie Góry

Symbol: KNT.1711.16.2018

Data dokumentu: 2018-10-30

Data wprowadzenia: 2018-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wojsce

Symbol: KNT.1711.10.2018

Data dokumentu: 2018-10-25

Data wprowadzenia: 2018-10-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Zespołu Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie

Symbol: KNT.1711.14.2018

Data dokumentu: 2018-09-21

Data wprowadzenia: 2018-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce

Symbol: KNT.1711.12.2018

Data dokumentu: 2018-09-07

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.8.2.2018

Data dokumentu: 2018-08-20

Data wprowadzenia: 2018-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "PoraDnia Dziecka.pl" w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.11.2018

Data dokumentu: 2018-07-11

Data wprowadzenia: 2018-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.8.1.2018

Data dokumentu: 2018-05-29

Data wprowadzenia: 2018-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach

Symbol: KNT.1711.4.2018

Data dokumentu: 2018-03-27

Data wprowadzenia: 2018-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FUTURE w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.5.2018

Data dokumentu: 2018-03-16

Data wprowadzenia: 2018-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Szkole Mistrzostwa Sportowego Radzionków Niepublicznej Szkole Podstawowej

Symbol: KNT.1711.2.2018

Data dokumentu: 2018-03-02

Data wprowadzenia: 2018-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Niepublicznej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.3.2018

Data dokumentu: 2018-02-28

Data wprowadzenia: 2018-03-01

WIĘCEJ »
POWRÓT