» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 lutego 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 274/1206/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 274/1206/2018

Załączniki:
1) 274/1206/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1205/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 274/1205/2018

Załączniki:
1) 274/1205/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1204/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 274/1204/2018

Załączniki:
1) 274/1204/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1203/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2017 roku

Symbol: 274/1203/2018

Załączniki:
1) 274/1203/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1202/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 4590/181 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej

Symbol: 274/1202/2018

Załączniki:
1) 274/1202/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1201/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 274/1201/2018

Załączniki:
1) 274/1201/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1200/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, redukcji, oświaty i wychowania

Symbol: 274/1200/2018

Załączniki:
1) 274/1200/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1199/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 274/1199/2018

Załączniki:
1) 274/1198/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1198/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 274/1198/2018

Załączniki:
1) 274/1198/2018

Data dokumentu: 2018-02-05

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »