» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 270/1184/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 268/1172/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie realizacji przez Powiat Tarnogórski projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny

Symbol: 270/1184/2018

Załączniki:
1) 270/1184/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1183/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Ślaskim

Symbol: 270/1183/2018

Załączniki:
1) 270/1183/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1182/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Symbol: 270/1182/2018

Załączniki:
1) 270/1182/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1181/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018

Symbol: 270/1181/2018

Załączniki:
1) 270/1181/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1180/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/25017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok.

Symbol: 270/1180/2018

Załączniki:
1) 270/1180/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1179/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 270/1179/2018

Załączniki:
1) 270/1179/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1178/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Jolancie Ploteckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programu Erasmus +, w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 270/1178/2018

Załączniki:
1) 270/1178/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 270/1177/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych w gminie Bobrowniki na terenie powiatu będzińskiego

Symbol: 270/1177/2018

Załączniki:
1) 270/1177/2018

Data dokumentu: 2018-01-15

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »