» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 stycznia 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 268/1176/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 268/1176/2018

Załączniki:
1) 268/1175/2018

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1175/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 268/1175/2018

Załączniki:
1) 268/1175/2018

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1174/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na postawienie automatu samosprzedającego

Symbol: 268/1174/2018

Załączniki:
1) 268/1174/2018

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1173/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 268/1173/2018

Załączniki:
1) 268/1173/2018

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1172/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie realizacji przez Powiat Tarnogórski projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-220 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny.

Symbol: 268/1172/2018

Załączniki:
1) 268/1172/2018

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1171/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok.

Symbol: 268/1171/2018

Załączniki:
1) 268/1171/2018

Data dokumentu: 2018-01-08

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »