» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2018 rok

Tytuł:  Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2018r. - 21 sierpnia-28 września 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola planowania i realizacji wydatków budżetowych w zakresie dróg powiatowych (działy 600 oraz 900) za lata 2015-2017 - 15 maja-29 czerwca 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2017 rok - 26 kwietnia-15 czerwca 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola realizacji zadań oświatowych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2017r., ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania i rozliczania subwencji oświatowej dla Powiatu Tarnogórskiego - 9 stycznia-30 marca 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-01-10

WIĘCEJ »