» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2018 rok » Zgłoszone projekty

Tytuł projektu nr 15: Wymiana kanalizacji deszczowej w PotępieLokalizacja projektu: sołectwo Potępa, gmina Krupski Młyn

Koszt szacunkowy projektu: 38 370,24zł

Opis projektu: Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinku skrzyżowania ul. Leśnej i Tarnogórskiej w Potępie. Obecnie kanalizacja działa nieprawidłowo, zauważalny jest zły spływ wód opadowych, piętrzenie się wody kanale deszczowym. Gromadząca się woda utrudnia poruszanie się pieszych, a w czasie przymrozku powoduje bardzo niebezpieczną sytuację w postaci lodowych pól przy dojeździe do skrzyżowania. Wymiana odcinka jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu oraz ze względu na postępującą degradację ciągów pieszych oraz budynku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej kanalizacji. Projekt będzie służył w głównej mierze mieszkańcom miejscowości Potępa oraz wszystkim uczestnikom ruchu na drogach powiatowych 3235S i 2900S, którzy będą mogli korzystać bezpiecznie ze skrzyżowania dróg w miejscowości Potępa.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2017-11-09

Wyświetleń: 584

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2017-11-09
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2017-11-09
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK