» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 244/1055/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

Symbol: 244/1055/2017

Załączniki:
1) 244/1055/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1054/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

Symbol: 244/1054/2017

Załączniki:
1) 244/1054/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1053/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe

Symbol: 244/1053/2017

Załączniki:
1) 244/1053/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1052/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Radzionkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Radzionkowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe

Symbol: 244/1052/2017

Załączniki:
1) 244/1052/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1051/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Tarnowskich Górach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Tarnowskich Górach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo oświatowe

Symbol: 244/1051/2017

Załączniki:
1) 244/1051/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1050/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 16 Specjalnej w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 16 w Radzionkowie

Symbol: 244/1050/2017

Załączniki:
1) 244/1050/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1049/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 14 w Tarnowskich Górach;

Symbol: 244/1049/2017

Załączniki:
1) 244/1049/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1048/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Radzionkowie w Branżową Szkołę I stopnia nr 11 w Radzionkowie

Symbol: 244/1048/2017

Załączniki:
1) 244/1048/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1047/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 10 w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1047/2017

Załączniki:
1) 244/1047/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1046/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 7 w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1046/2017

Załączniki:
1) 244/1046/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1045/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1045/2017

Załączniki:
1) 244/1045/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1044/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1044/2017

Załączniki:
1) 244/1044/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1043/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1043/2017

Załączniki:
1) 244/1043/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1042/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Tarnowskich Górach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1042/2017

Załączniki:
1) 244/1042/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1041/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Tarnowskich Górach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 Specjalną w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1041/2017

Załączniki:
1) 244/1041/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1040/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Radzionkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Specjalną w Radzionkowie

Symbol: 244/1040/2017

Załączniki:
1) 244/1040/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1039/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany uchwały nr 110/415/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1039/2017

Załączniki:
1) 244/1039/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1038/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017/2026

Symbol: 244/1038/2017

Załączniki:
1) 244/1038/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1037/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 244/1037/2017

Załączniki:
1) 244/1037/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1036/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 244/1036/2017

Załączniki:
1) 244/1036/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1035/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 244/1035/2017

Załączniki:
1) 2044/1035/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1034/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018 w formie budżetu partycypacyjnego

Symbol: 244/1034/2017

Załączniki:
1) 244/1034/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1033/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 244/1033/2017

Załączniki:
1) 244/1033/2017

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »