» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lipca 2017 roku

Uchwała nr 226/950/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli w przedmiocie realizacji procedury złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.Symbol: 226/950/2017


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data dokumentu: 2017-07-03

Data wprowadzenia: 2017-07-26

Wyświetleń: 416

Załączniki:
1) 226/950/2017 Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2017-07-07, Pobrań: 328
2) załącznik Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2017-07-07, Pobrań: 318

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2017-07-07
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2017-07-26
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK