» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 225/948/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 224/943/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 223/938/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19.06.2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego in. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Symbol: 225/948/2017

Załączniki:
1) 225/948/2017

Data dokumentu: 2017-06-30

Data wprowadzenia: 2017-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/946/2017 Zarządu powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok.

Symbol: 225/946/2017

Załączniki:
1) 225/946/2017
2) załączniki

Data dokumentu: 2017-06-30

Data wprowadzenia: 2017-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/947/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026.

Symbol: 225/947/2017

Załączniki:
1) 225/947/2017
2) załączniki

Data dokumentu: 2017-06-30

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/945/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok.

Symbol: 225/945/2017

Załączniki:
1) 225/945/2017
2) załączniki

Data dokumentu: 2017-06-30

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/944/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia Pani Barbarze Leszczyńskiej stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

Symbol: 225/944/2017

Załączniki:
1) 225/944/2017

Data dokumentu: 2017-06-30

Data wprowadzenia: 2017-07-07

WIĘCEJ »