» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2017

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: AKN.1712.6.2017

Tarnowskie Góry, dnia 02 października 2017 roku


AKN.1712.6.2017


Pani
Joanna Krawczyńska
Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 35 zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. braku opatrzenia umowy nr IGM 26/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku oraz umowy nr ID 1/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku parafą osoby sporządzającej oraz datą i pieczęcią imienną wraz z podpisem osoby sporządzającej, co niezgodne jest z § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 5 pkt 1 zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski z późn. zm,
2. braku opatrzenia umowy nr IGM 26/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku datą podpisu Naczelnika wydziału merytorycznego, co niezgodne jest z § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski z późn. zm,
3. braku opatrzenia umowy nr ID 1/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku datą podpisu Naczelnika wydziału reprezentującego Powiat Tarnogórski, co niezgodne jest z § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 5 pkt 7 zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski z późn. zm,
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: AKN.1712.6.2017, zobowiązuję do:
1. przestrzegania § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 7 zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski.
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.

Dokument  sporządził: 
Inspektor w Wydziale Kontroli – Andrzej Dembończyk
Inspektor w Wydziale Kontroli – Tomasz Kansy
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Tomasz Kansy

Data dokumentu: 2017-10-02

Data wprowadzenia: 2017-10-04

Wyświetleń: 845

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Tomasz Kansy, dnia: 2017-10-04

« POWRÓT

WYDRUK