» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2017

Wystąpienie pokontrolne - Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: AKN.1712.7.2017

Tarnowskie Góry, dnia 20.09.2017 roku
 
AKN.1712.7.2017
 
 
Pan
Janusz Bentkowski
Kierownik
Biura Bezpieczeństwa Publicznego 
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach
 
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
       Na podstawie § 35 zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:
1.braku adnotacji „nie dotyczy” przy klauzuli dotyczącej uzgodnienia zamówienia z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000,00 złotych netto znak: AZ.272.3.34.2017 oraz na wniosku o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000,00 złotych netto znak: AZ.272.3.36.2017, co niezgodne jest z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała nr 185/747/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).
       W związku z kontrolą, której wyniki, zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt AKN.1712.7.2017 zobowiązuję do:
1.zamieszczania adnotacji „nie dotyczy” przy klauzuli dotyczącej uzgodnienia zamówienia z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wnioskach o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych w całości ze środków budżetowychPowiatu Tarnogórskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała nr 185/747/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.
 
 
Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2017-09-20

Data wprowadzenia: 2017-09-27

Wyświetleń: 766

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2017-09-27

« POWRÓT

WYDRUK