» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego » Rok 2017

Wystąpienie pokontrolne - Wydział Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: AKN.1712.3.2017

Tarnowskie Góry, dnia 21 września 2017 roku


AKN.1712.3.2017Pani
Aleksandra Król – Skowron
Naczelnik
Wydziału Strategii i Rozwoju
Starostwa Powiatowego

w Tarnowskich Górach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 31 zarządzenia nr 48/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:
1) braku daty złożenia podpisu przez Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu na umowie nr BSR.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, co jest niezgodne z § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 5 pkt 7 zarządzenia nr 44/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski z późn. zm.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: AKN.1712.3.2017, zobowiązuję do:
1) przestrzegania § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 5 pkt 7 zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski.
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Tomasz Kansy.
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.

Osoba wprowadzająca dokument: Tomasz Kansy

Data dokumentu: 2017-09-21

Data wprowadzenia: 2017-09-26

Wyświetleń: 794

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Tomasz Kansy, dnia: 2017-09-26

« POWRÓT

WYDRUK