» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2017

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.16.2017

Data dokumentu: 2018-03-02

Data wprowadzenia: 2018-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Usługowych

Symbol: AKN.1711.8.2017

Data dokumentu: 2018-01-22

Data wprowadzenia: 2018-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.14.2017

Data dokumentu: 2018-02-23

Data wprowadzenia: 2018-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.11.2017

Data dokumentu: 2018-02-23

Data wprowadzenia: 2018-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.10.2017

Data dokumentu: 2018-02-23

Data wprowadzenia: 2018-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.15.2017

Data dokumentu: 2018-02-21

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.6.2017

Data dokumentu: 2018-02-07

Data wprowadzenia: 2018-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.7.2017

Data dokumentu: 2018-02-07

Data wprowadzenia: 2018-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Symbol: KNT.1711.12.2017

Data dokumentu: 2018-01-24

Data wprowadzenia: 2018-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Symbol: KNT.1711.9.2017

Data dokumentu: 2018-01-24

Data wprowadzenia: 2018-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych

Symbol: KNT.1711.13.2017

Data dokumentu: 2018-01-22

Data wprowadzenia: 2018-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.17.2017

Data dokumentu: 2018-01-17

Data wprowadzenia: 2018-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych

Symbol: KNT.1711.2.2017

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: KNT.1711.5.2017

Data dokumentu: 2017-12-07

Data wprowadzenia: 2017-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.3.2017

Data dokumentu: 2017-11-22

Data wprowadzenia: 2017-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych

Symbol: KNT.1711.4.2017

Data dokumentu: 2017-11-21

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Symbol: AKN.1711.4.2017

Data dokumentu: 2017-10-26

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: KNT.1711.1.2017

Data dokumentu: 2017-10-25

Data wprowadzenia: 2017-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

Symbol: IGM.1711.4.2017

Data dokumentu: 2017-07-27

Data wprowadzenia: 2017-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im..Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: EKS.1711.5.2017

Data dokumentu: 2017-05-29

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: IGM.1711.2.2017

Data dokumentu: 2017-05-19

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: AKN.1711.2.2017

Data dokumentu: 2017-05-12

Data wprowadzenia: 2017-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych

Symbol: AKN.1711.3.2017

Data dokumentu: 2017-05-12

Data wprowadzenia: 2017-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznaw Tarnowskich Górach

Symbol: AKN.1711.1.2017

Data dokumentu: 2017-03-23

Data wprowadzenia: 2017-03-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Symbol: EKS.1711.27.2017

Data dokumentu: 2017-02-02

Data wprowadzenia: 2017-02-07

WIĘCEJ »
POWRÓT