» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2017 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 124/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 124/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 124/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 221.99 KB

Data dokumentu: 2017-12-29

Data wprowadzenia: 2018-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 123/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.12.2017 r. w sprawie wskazania podmiotu upoważnionego do realizacji zadania polegającego na stwierdzeniu zgonu i określaniu jego przyczyny

Symbol: 123/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 123/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 438.48 KB

Data dokumentu: 2017-12-21

Data wprowadzenia: 2017-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 122/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Symbol: 122/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 122/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 182.81 KB

Data dokumentu: 2017-12-21

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 121/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Symbol: 121/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 121/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2501.17 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 120/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów znajdujących się w Powiecie Tarnogórskim będących własnością Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz powołania w tym celu komisji inwentaryzacyjnej

Symbol: 120/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 120/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 306.47 KB

Data dokumentu: 2017-12-20

Data wprowadzenia: 2017-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 119/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.12.2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaletach - Drutarni, ul. Szkolna 8

Symbol: 119/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 119 Typ: PDF, Rozmiar: 384.18 KB

Data dokumentu: 2017-12-14

Data wprowadzenia: 2017-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 118/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

Symbol: 118/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 118/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 200.98 KB

Data dokumentu: 2017-12-13

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 117/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 117/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 117/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 234.8 KB

Data dokumentu: 2017-12-08

Data wprowadzenia: 2017-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 116/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.12.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Symbol: 116/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 116/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 226.44 KB

Data dokumentu: 2017-12-07

Data wprowadzenia: 2017-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 115/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.11.2017 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w okresie rozliczeniowym wrzesień-październik 2018 roku.

Symbol: 115/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 115/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 258.42 KB

Data dokumentu: 2017-11-27

Data wprowadzenia: 2017-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 114/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.11.2017 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w niektórych dniach 2018 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 114/2017

Załączniki:
1) Załącznik nr 114/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 205.42 KB

Data dokumentu: 2017-11-27

Data wprowadzenia: 2017-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 113/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.11.2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 113/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 113/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 232.77 KB

Data dokumentu: 2017-11-22

Data wprowadzenia: 2017-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 112/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.11.2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury.

Symbol: 112/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 112/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 222.74 KB

Data dokumentu: 2017-11-22

Data wprowadzenia: 2017-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 111/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.11.2017 r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 111/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 111/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 935.85 KB

Data dokumentu: 2017-11-14

Data wprowadzenia: 2017-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 110/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zasad obiegu interpelacji, wniosków i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego oraz wniosków i zapytań Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 110/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 110/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 702.24 KB

Data dokumentu: 2017-11-14

Data wprowadzenia: 2017-11-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 109/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia na 58/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2017

Symbol: 109/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 109/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 260.35 KB

Data dokumentu: 2017-11-13

Data wprowadzenia: 2017-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 108/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.11.2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

Symbol: 108/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 108/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 222.08 KB

Data dokumentu: 2017-11-10

Data wprowadzenia: 2017-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 107/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 107/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 107/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 197.4 KB

Data dokumentu: 2017-11-08

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 106/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8.11.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 106/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 106/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 232.89 KB

Data dokumentu: 2017-11-08

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 105/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 105/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 105/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 792.74 KB

Data dokumentu: 2017-10-31

Data wprowadzenia: 2017-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 104/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Symbol: 104/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 104/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 321.46 KB

Data dokumentu: 2017-10-31

Data wprowadzenia: 2017-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 103/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.10.2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłowienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym.

Symbol: 103/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 103/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 229.64 KB

Data dokumentu: 2017-10-20

Data wprowadzenia: 2017-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 93/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.09.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 93/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 93/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 223.38 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 5656.99 KB

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 102/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 70/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 102/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 102/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1319.96 KB

Data dokumentu: 2017-10-12

Data wprowadzenia: 2017-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 101/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego pocztu sztandarowego Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 101/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 101/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 230.69 KB

Data dokumentu: 2017-10-12

Data wprowadzenia: 2017-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 100/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 100/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 100/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 743.05 KB

Data dokumentu: 2017-10-10

Data wprowadzenia: 2017-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 99/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznawanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 99/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 99/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 301.25 KB

Data dokumentu: 2017-10-03

Data wprowadzenia: 2017-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 98/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 98/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 98/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 232.08 KB

Data dokumentu: 2017-10-02

Data wprowadzenia: 2017-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 97/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 97/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 97/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 197.64 KB

Data dokumentu: 2017-09-27

Data wprowadzenia: 2017-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 96/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.09.2017 roku w sprawie: zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 96/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 96/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 942.08 KB

Data dokumentu: 2017-09-26

Data wprowadzenia: 2017-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 95/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.09.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 95/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 95/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 234.32 KB

Data dokumentu: 2017-09-22

Data wprowadzenia: 2017-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 94/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.09.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Symbol: 94/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 94/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 230.42 KB

Data dokumentu: 2017-09-22

Data wprowadzenia: 2017-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Symbol: 92/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 92/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 235.1 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 13300.85 KB

Data dokumentu: 2017-09-18

Data wprowadzenia: 2017-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2017 r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 91/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 91/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1844.33 KB
2) Załacznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 206 KB
3) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 191.93 KB
4) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 267.71 KB
5) Załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 186.55 KB
6) Załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 188.38 KB

Data dokumentu: 2017-09-15

Data wprowadzenia: 2017-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 90/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 90/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 90/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 187.99 KB

Data dokumentu: 2017-09-08

Data wprowadzenia: 2017-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 89/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 89/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 89/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 194.42 KB

Data dokumentu: 2017-09-08

Data wprowadzenia: 2017-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 88/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 88/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 88/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 196.08 KB

Data dokumentu: 2017-09-06

Data wprowadzenia: 2017-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 87/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 87/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 87/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1273.99 KB

Data dokumentu: 2017-08-30

Data wprowadzenia: 2017-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 86/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 86/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 86/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 213.52 KB

Data dokumentu: 2017-08-29

Data wprowadzenia: 2017-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 85/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.08.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 85/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 85/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 401.5 KB

Data dokumentu: 2017-08-22

Data wprowadzenia: 2017-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 84/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.08.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 60/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 84/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 84/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 559.81 KB

Data dokumentu: 2017-08-16

Data wprowadzenia: 2017-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 83/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.08.2017 roku w sprawie: likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 83/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie 83/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 279.6 KB

Data dokumentu: 2017-08-14

Data wprowadzenia: 2017-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 82/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.08.2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 82/2017

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 597.36 KB
2) Załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 190.5 KB
3) Załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 146.31 KB
4) Załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 185.83 KB
5) Załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 143.78 KB
6) Załącznik nr 6 Typ: PDF, Rozmiar: 166.05 KB
7) Zarządzenie nr 82/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 237.8 KB

Data dokumentu: 2017-08-11

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 81/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.08.2017 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 81/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 81/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 580.84 KB

Data dokumentu: 2017-08-11

Data wprowadzenia: 2017-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 80/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.08.2017 w sprawie: powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 80/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie 80/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 720.32 KB

Data dokumentu: 2017-08-08

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 79/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.08.2017 w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 79/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie 79/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 476.29 KB

Data dokumentu: 2017-08-08

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 78/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 78/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie 78/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1085.38 KB

Data dokumentu: 2017-07-12

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 77/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 77/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 259.52 KB

Data dokumentu: 2017-07-12

Data wprowadzenia: 2017-07-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

Symbol: 75/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 75/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 214.51 KB

Data dokumentu: 2017-06-27

Data wprowadzenia: 2017-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 74/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność Gminy Tarnowskie Góry, w obrębach Strzybnica i Rybna

Symbol: 74/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 74/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 5694.41 KB

Data dokumentu: 2017-06-12

Data wprowadzenia: 2017-06-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.06.2017r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z póżń. zm.

Symbol: 73/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 73/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 200.26 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 212.35 KB

Data dokumentu: 2017-06-02

Data wprowadzenia: 2017-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 72/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 48/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: 72/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 72/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 164.96 KB

Data dokumentu: 2017-05-31

Data wprowadzenia: 2017-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 71/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 71/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 71/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 729.77 KB

Data dokumentu: 2017-05-30

Data wprowadzenia: 2017-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 68/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.05.2017r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 68/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 68/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 325.39 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 1835.57 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.05.2017 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 70/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 70/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3743.28 KB

Data dokumentu: 2017-05-26

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 69/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 69/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 69/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 297.56 KB

Data dokumentu: 2017-05-26

Data wprowadzenia: 2017-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 67/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.05.2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 67/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 67/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 577.52 KB

Data dokumentu: 2017-05-26

Data wprowadzenia: 2017-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.05.2017 r. w sprawie: zasad i trybu przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu

Symbol: 65/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 65 Typ: PDF, Rozmiar: 1242.17 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 203.2 KB

Data dokumentu: 2017-05-25

Data wprowadzenia: 2017-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 66/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.05.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 66/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 66/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 225.54 KB

Data dokumentu: 2017-05-25

Data wprowadzenia: 2017-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 64/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 64/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 64/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1183.91 KB

Data dokumentu: 2017-05-23

Data wprowadzenia: 2017-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 63/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.05.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.10.2015 r. w sprawie procedury udzielania, zmiany i odwołania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz innym osobom przez Starostę Tarnogórskiego oraz Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 63/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 63/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 618.12 KB

Data dokumentu: 2017-05-23

Data wprowadzenia: 2017-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.05.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 62/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 218.11 KB

Data dokumentu: 2017-05-23

Data wprowadzenia: 2017-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 61/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 61/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 841.15 KB

Data dokumentu: 2017-05-12

Data wprowadzenia: 2017-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 60/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 303.72 KB

Data dokumentu: 2017-05-12

Data wprowadzenia: 2017-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.05.2017 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 59/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 584.36 KB

Data dokumentu: 2017-05-02

Data wprowadzenia: 2017-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 58/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2017

Symbol: 58/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 58/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 552.34 KB

Data dokumentu: 2017-04-27

Data wprowadzenia: 2017-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 57/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zasad składania oświadczeń majątkowych

Symbol: 57/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 57/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 976.88 KB

Data dokumentu: 2017-04-27

Data wprowadzenia: 2017-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 56/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 252.65 KB

Data dokumentu: 2017-04-27

Data wprowadzenia: 2017-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.04.2017 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów w związku z prowadzonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze

Symbol: 55/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 662.84 KB

Data dokumentu: 2017-04-26

Data wprowadzenia: 2017-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.04.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 54/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 215.74 KB

Data dokumentu: 2017-04-24

Data wprowadzenia: 2017-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 476.81 KB

Data dokumentu: 2017-04-21

Data wprowadzenia: 2017-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 52/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracji i Zarządzania

Symbol: 52/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 216.91 KB

Data dokumentu: 2017-04-21

Data wprowadzenia: 2017-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 51/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 51/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 51/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 357.62 KB

Data dokumentu: 2017-04-13

Data wprowadzenia: 2017-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 50/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1424.78 KB

Data dokumentu: 2017-04-13

Data wprowadzenia: 2017-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 49/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 567.38 KB

Data dokumentu: 2017-04-13

Data wprowadzenia: 2017-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: 48/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 171.54 KB

Data dokumentu: 2017-04-13

Data wprowadzenia: 2017-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Tarnogórskiego za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wynagrodzenia

Symbol: 47/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 167.32 KB

Data dokumentu: 2017-04-13

Data wprowadzenia: 2017-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 46/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: 46/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 46/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 330.07 KB

Data dokumentu: 2017-04-11

Data wprowadzenia: 2017-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.04.2017 r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika Starosty do bieżącego kontaktu i współpracy z WSP S. A. Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach

Symbol: 45/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 174.61 KB

Data dokumentu: 2017-04-07

Data wprowadzenia: 2017-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.04.2017 r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika Starosty do spraw nadzoru nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 44/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 44/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 163.77 KB

Data dokumentu: 2017-04-07

Data wprowadzenia: 2017-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.03.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Symbol: 39/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 39/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 222.66 KB

Data dokumentu: 2017-03-30

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 35/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie: zakazu prowadzenia handlu obnośnego, zbiórek pieniężnych oraz innej działalności akwizycyjnej na terenie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 35/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 35/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 347.75 KB

Data dokumentu: 2017-03-23

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.03.2017 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 33/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 33/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 246.79 KB

Data dokumentu: 2017-03-23

Data wprowadzenia: 2017-03-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.03.2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2016.

Symbol: 30/2017

Załączniki:
1) zarządzaenie 30/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2017-03-15

Data wprowadzenia: 2017-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury i instrukcji w zakresie obsługi konsumenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Symbol: 29/2017

Załączniki:
1) zarządzenie 29/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2017-03-15

Data wprowadzenia: 2017-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.03.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia 2 kandydatów na stanowiska podinspektorów w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol: 28/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 229.67 KB

Data dokumentu: 2017-03-13

Data wprowadzenia: 2017-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 217.26 KB

Data dokumentu: 2017-03-10

Data wprowadzenia: 2017-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania badania ankietowego wśród klientów Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w zakresie przestrzegania Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz jakości obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 778 KB

Data dokumentu: 2017-03-08

Data wprowadzenia: 2017-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.02.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 20/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 231.5 KB

Data dokumentu: 2017-02-27

Data wprowadzenia: 2017-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.02.2017 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnoprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 18/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 190.73 KB

Data dokumentu: 2017-02-15

Data wprowadzenia: 2017-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.02.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa służebnością gruntową

Symbol: 13/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 603.34 KB

Data dokumentu: 2017-02-02

Data wprowadzenia: 2017-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.01.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 65/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wskazania podmiotu upoważnionego do realizacji zadania polegającego na stwierdzeniu zgonu i określeniu jego przyczyny

Symbol: 12/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 326.28 KB

Data dokumentu: 2017-01-31

Data wprowadzenia: 2017-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: 11/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 165.22 KB

Data dokumentu: 2017-01-30

Data wprowadzenia: 2017-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie odwołania z pełnionej funkcji Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Symbol: 10/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 169.01 KB

Data dokumentu: 2017-01-30

Data wprowadzenia: 2017-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 60/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 8/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 304.9 KB

Data dokumentu: 2017-01-20

Data wprowadzenia: 2017-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.01.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 59/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 7/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 434.3 KB

Data dokumentu: 2017-01-20

Data wprowadzenia: 2017-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 2/2017

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 489.6 KB

Data dokumentu: 2017-01-13

Data wprowadzenia: 2017-01-13

WIĘCEJ »
POWRÓT