» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 181/738/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 181/738/2016

Załączniki:
1) 181/738/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/737/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 181/737/2016

Załączniki:
1) 181/737/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/736/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Symbol: 181/736/2016

Załączniki:
1) 181/736/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/735/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność́ Powiatu Tarnogórskiego ograniczonym prawem rzeczowym - hipoteką

Symbol: 181/735/2016

Załączniki:
1) 181/735/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/734/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 181/734/2016

Załączniki:
1) 181/734/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/733/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 181/733/2016

Załączniki:
1) 181/733/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/732/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024"

Symbol: 181/732/2016

Załączniki:
1) 181/732/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/731/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Symbol: 181/731/2016

Załączniki:
1) 181/731/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/730/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 181/730/2016

Załączniki:
1) 181/730/2016

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/729/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020"

Symbol: 181/729/2016

Załączniki:
1) 181/729/2016
2) Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Data wprowadzenia: 2016-12-19

WIĘCEJ »