» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 listopada 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 175/707/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżeie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 175/707/2016

Załączniki:
1) 175/707/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/706/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 175/706/2016

Załączniki:
1) 175/706/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/705/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 175/705/2016

Załączniki:
1) 175/705/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/704/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowych rozpatrujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmujących powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, Tworogu i Świerklańcu

Symbol: 175/704/2016

Załączniki:
1) 175/704/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 175/703/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/145/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 175/703/2016

Załączniki:
1) 175/703/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »